Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel werken we samen met alle (jeugd)hulpverleners uit Overijssel. Samenwerken vergt van ons allemaal flexibiliteit, een open-mind, commitment, lef en betrokkenheid.

Dat gaat niet vanzelf, maar we houden elkaar hierin vast. We zijn er trots op dat we onze jongeren voorop durven te zetten. We brengen regelmatig een nieuwsbrief uit met alles wat we leren, ontdekken, doen en organiseren. Jij, als professional in ons netwerk, kunt je hierop abonneren.