Jongeren/gezinnen staan binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel centraal. We praten mét elkaar: jongeren, ouders, hulpverleners en niet over elkaar.

Wij starten een complexe casus dan ook altijd bij de jongere en het gezin: Wat is jouw perspectief, hoe ziet jouw toekomst eruit? Waarom lukt het nu niet om tot een oplossing te komen en waar loop je tegen aan? Wat is ervoor nodig om wel tot een oplossing te komen? En wat gaat je helpen?

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft als doel om jongeren met meervoudige en complexe problematiek te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp. Soms is bovenregionale samenwerking nodig om passende hulp te kunnen bieden aan deze kleine groep gezinnen/jongeren. In Overijssel werken we aan een Expertisenetwerk Jeugd van professionals dat advies biedt aan betrokkenen als hulp niet het gewenste effect lijkt te hebben. Het netwerk kan helpen bij het organiseren van hulp. Zo kan bijvoorbeeld een professional met specifieke expertise worden ingezet, zodat de jongere niet hoeft te verhuizen als die een complexe hulpvraag heeft. Ook bundelen we kennis uit verschillende domeinen. Omdat er meer aandacht is voor de ontwikkeling van kennis en vakmanschap kan iedere zorgprofessional in Overijssel beter zijn werk doen. Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel werkt samen vanuit vijf uitgangspunten:

  • In Overijssel blijft het kind thuis, tenzij …
  • In Overijssel ‘leuren’ we niet met kinderen.
  • In Overijssel komt hulpverlening naar het kind toe.
  • In Overijssel is er altijd een passende aanpak.
  • In Overijssel zijn we samen verantwoordelijk.

Deze uitgangspunten kunnen we alleen in de praktijk brengen door samen met alle betrokkenen naast onze jongeren en hun netwerk te gaan staan en onvoorwaardelijk hulp te bieden. Onze ambitie is daarnaast om onszelf uiteindelijk overbodig te maken.