In het derde kwartaal van 2021 heeft het projectteam van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel de Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek geschreven. In dit rapport staat omschreven hoe we in Overijssel de jeugdzorg (nog) beter willen maken.

Goed functionerende Regionale Expertteams en een bovenregionaal Expertisenetwerk moeten ervoor zorgen dat alle jeugdigen, hoe complex de problematiek ook is, passende hulp krijgen. We willen dat er kennis is, onderzoek gedaan wordt, dat professionals van en met elkaar leren, dat we opereren als een netwerk en dat er een klimaat ontstaat waarin professionals afstemmen, samen een plan maken, samen aan de slag gaan en gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Dit moet voorop staan en belangrijker zijn dan de concurrentie die momenteel geregeld wordt ervaren tussen professionals, organisaties en/of gemeenten.

De Aanpak kan je downloaden via onderstaande button.

Download Aanpak Expertisenetwerk

Gerelateerde onderwerpen