Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een samenwerking van en voor alle jeugdzorgprofessionals en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel: dat zijn wij samen!

Wat doet het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel?

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel verbindt kennis en netwerk op het gebied van complexe problematieken binnen jeugdzorg met jeugdigen en hun ouders, professionals en zorgverleners. Door samen met en van elkaar te leren helpt het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel professionals de kennis die zij opdoen in te zetten in hun dagelijkse praktijk met en voor hun cliënten. Groeien in je werk maakt je trots op je werk.

Jeugdigen en hun gezin staan binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel centraal. We praten mét elkaar: jongeren, ouders, hulpverleners en niet over elkaar. Het is vanzelfsprekend om de belangen van de jeugdige en gezin voorop te zetten, door écht te luisteren en hierop handelen. Binnen de complexe jeugdzorg kan dat alleen door ons als netwerk te organiseren, open te staan voor elkaar en samen te leren met en van elkaar op alle niveaus van uitvoering tot bestuur. Zo spelen de organisatiebelangen geen rol en vullen we elkaar in het netwerk aan. Jeugdige en gezin hebben hierdoor, ondanks moeilijke omstandigheden en complexiteit, meer en beter zeggenschap over hun eigen (toekomst)perspectief.

De opdracht van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2020 8 landsdelen opdracht gegeven voor het opzetten van acht expertisenetwerken voor complexe jeugdhulp. De provincie Overijssel (jeugdzorgregio’s IJsselland en Twente) is één van deze landsdelen. De gemeente Enschede is de coördinerende gemeente voor Overijssel.

In de Jeugdwet is het de opdracht aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders om passende jeugdhulp te bieden aan kinderen en jongeren in de gemeente. Voor een kleine groep jongeren met meervoudige en complexe problematiek lukt het nu niet passende hulp te organiseren op gemeentelijk niveau. Dit komt doordat kennis onvoldoende ontwikkeld en geïmplementeerd wordt, het aanbod onvoldoende aansluit op de behoefte van jongeren of doordat de problematiek zo zeldzaam is en het daardoor lastig is om de hulp op het huidige schaalniveau te organiseren. Dit vraagt om een samenwerking op bovenregionale schaal.

In Overijssel hebben deze opdracht, samen met professionals en zorgaanbieders, vertaald naar het RET, Opgaven, Onderzoek en Impulsgelden. In onderstaande afbeelding zie je wat we doen. Klik op de afbeelding om te vergroten en eventueel op te slaan.

Menukaart Expertisenetwerk jeugd Overijssel