Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een netwerk op het gebied van meervoudige en complexe problematiek. Het is van en voor alle jeugdigen, ouders, jeugdzorgprofessionals, gemeenten en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel zoeken we in casuïstiek naar een oplossing voor gezinnen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Daarnaast werken we (meer beleidsmatig) concreet aan een aantal ontwikkelopgaven in het systeem die al jaren spelen en die we alleen samen als netwerk op kunnen lossen. Ook leren en verbeteren we met elkaar door de dingen die we doen goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van onderzoek.

Lees meer

Impulsgelden

In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. 

Regionale Expertteams

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET).

Wo 15 mei 2024

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel stelt sinds 2021 budget beschikbaar om hiaten in het jeugdzorglandschap op te lossen. Deze impulsgelden zijn bedoeld voor zorgaanbieders en gemeenten om vanuit samenwerking passende hulp te organiseren. Vanuit het Expertisenetwerk volgen we deze projecten, om kennis en kunde in ons netwerk te delen.

Trias Jeugdhulp heeft, mede vanuit de impulsgelden, in het najaar van 2021 vier verblijfsplekken bij locatie De Zwanenberg geopend voor jongeren met een vorm van autisme en bijkomende problematiek. Inmiddels is de locatie ruim twee jaar open.

Wo 15 mei 2024

Op 12 maart j.l. zijn de actielijnen 1 en 4 van de Samenwerkingsagenda jeugdhulp Twente officieel gestart met de Versnellingsaanpak. In de maanden ervoor hebben projectleiders Esther van den Broeke en Yvonne Booiman achter de schermen, samen met zorgaanbieders, gemeenten, onderwijs en GI’s, alles in gereedheid gebracht. De Versnellingsaanpak, met een verandering van werkwijze bij RET Twente en de inzet van Team AnderS, vraagt een heleboel creativiteit en samenwerking van alle betrokkenen. In dit artikel kijken we terug naar de totstandkoming van de inzet van de Versnellingsaanpak in Twente en hoe de eerste maand is verlopen. Esther van den Broeke vertelt ons er meer over.

Wo 15 mei 2024

Ervaringskennis als een bron van kennis is al langere tijd niet meer weg te denken uit jeugdhulp. Onze collega Lieke Helmes deed vorig jaar onderzoek naar cliëntperspectief en publiceerde de resultaten in een uitgebreide visuele checklist, boordevol voorbeelden in onze provincie. Daarnaast heeft Trias Jeugdhulp gestart met een implementatietraject ervaringsdeskundigheid en samen met hogeschool Windesheim een projectaanvraag opgesteld. De visuele checklist en de projectaanvraag vormden het startpunt voor de impulsaanvraag Leernetwerk Ervaringsdeskundigheid Jeugd Overijssel (LEJO) van het lectoraat GGZ en Samenleving van Windesheim in samenwerking met Trias Jeugdhulp.