Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een netwerk op het gebied van meervoudige en complexe problematiek. Het is van en voor alle jeugdigen, ouders, jeugdzorgprofessionals, gemeenten en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel zoeken we in casuïstiek naar een oplossing voor gezinnen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Daarnaast werken we (meer beleidsmatig) concreet aan een aantal ontwikkelopgaven in het systeem die al jaren spelen en die we alleen samen als netwerk op kunnen lossen. Ook leren en verbeteren we met elkaar door de dingen die we doen goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van onderzoek.

Lees meer

Impulsgelden

In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. 

Regionale Expertteams

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET).

Do 12 mei 2022

Het is inmiddels alweer mei. Tijd voor een nieuwe nieuwsupdate van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. En ditmaal staat de nieuwsupdate echt bomvol. Je leest over de resultaten van de Regionale Expertteams (RET’s) in 2021, we hebben wel drie (!) podcasts voor je opgenomen over eetstoornissen met experts in ons netwerk, je leest dat de Impulsgelden èn Onderzoeksgelden binnenkort (weer) aangevraagd kunnen worden, we stellen graag een aantal nieuwe gezichten aan je voor en ten slotte hebben we twee vacatures.

Di 10 mei 2022

Jeugdigen en hun gezin staan binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel centraal. We praten mét elkaar: jeugdigen, ouders, hulpverleners en niet over elkaar. Participatie van jeugdigen en ouders kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Met het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel geven we de stem van de jeugdige en ouder een plek in het jeugdhulpdomein, maar cliëntparticipatie gaat over veel meer dan het horen van de stem van de jeugdige of ouder. Om jeugdigen en hun gezin echt centraal te zetten zijn wij op zoek naar een (ervaren) Coördinator Cliëntperspectief.

Di 10 mei 2022

Als netwerkcoördinator heb je een onafhankelijke rol en positie. De inhoud wordt bepaald door de netwerken en jij begeleidt de processen. Je stelt kritische vragen, spoort het goede gesprek aan, houdt de personen/organisaties in de netwerken scherp en houdt een spiegel voor wanneer dit nodig is.