Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een netwerk op het gebied van meervoudige en complexe problematiek. Het is van en voor alle jeugdigen, ouders, jeugdzorgprofessionals, gemeenten en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel zoeken we in casuïstiek naar een oplossing voor gezinnen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Daarnaast werken we (meer beleidsmatig) concreet aan een aantal ontwikkelopgaven in het systeem die al jaren spelen en die we alleen samen als netwerk op kunnen lossen. Ook leren en verbeteren we met elkaar door de dingen die we doen goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van onderzoek.

Lees meer

Impulsgelden

In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. 

Regionale Expertteams

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET).

Ma 15 mei 2023

Wij zoeken een collega die ons gaat helpen een succes te maken van het expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Je hebt uitgebreide ervaring in het sociaal domein en hebt inhoudelijke kennis van het (hoog)specialistisch jeugdhulp domein en van de vraagstukken die spelen.

Studenten Saxion
Di 19 september 2023

We hebben een bachelor onderzoek door vierdejaarsstudenten Social Work aan Hogeschool Saxion Enschede laten uitvoeren over de implementatie van ervaringsdeskundigheid in het Regionale Expertteam (RET).Uit een voorgaand onderzoek van het RET is het belang van ervaringsdeskundigheid gebleken. De RET wil daarom ervaringsdeskundigheid implementeren binnen de werkwijze van het team.

Ma 15 mei 2023

We stellen graag de nieuwe voorzitter van het RET aan je voor: Arjanne Rorije. Ze is sinds de tweede week van maart gestart als voorzitter bij het RET.