Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een netwerk op het gebied van meervoudige en complexe problematiek. Het is van en voor alle jeugdigen, ouders, jeugdzorgprofessionals, gemeenten en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel zoeken we in casuïstiek naar een oplossing voor gezinnen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Daarnaast werken we (meer beleidsmatig) concreet aan een aantal ontwikkelopgaven in het systeem die al jaren spelen en die we alleen samen als netwerk op kunnen lossen. Ook leren en verbeteren we met elkaar door de dingen die we doen goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van onderzoek.

Lees meer

Impulsgelden

In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. 

Regionale Expertteams

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET).

Do 28 juli 2022

Op woensdag 12 oktober 2022 organiseren we een bijeenkomst voor het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant van het RET Overijssel. Zet de bijeenkomst nu alvast in je agenda, want dit is een mijlpaal voor onze samenwerking in Overijssel en dat vieren we graag met jou. Je bent van harte uitgenodigd bij dit feestelijke moment.

Do 14 juli 2022

Fijn dat je de nieuwsupdate van het Expertisenetwerk weer leest. We willen je graag, nog voor de zomervakantie aanbreekt, informeren over de impulsgelden, die vanaf dit moment beschikbaar zijn en waar je een aanvraag voor kunt indienen. 

 Ook lees je in deze nieuwsupdate meer over het convenant Regionale Expert Teams dat we hebben opgesteld, over de bereikbaarheid van het RET in de vakantieperiode, een update over de opgave Eetstoornissen en tot slot stellen we graag een aantal nieuwe collega’s aan je voor.

Do 12 mei 2022

Het is inmiddels alweer mei. Tijd voor een nieuwe nieuwsupdate van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. En ditmaal staat de nieuwsupdate echt bomvol. Je leest over de resultaten van de Regionale Expertteams (RET’s) in 2021, we hebben wel drie (!) podcasts voor je opgenomen over eetstoornissen met experts in ons netwerk, je leest dat de Impulsgelden èn Onderzoeksgelden binnenkort (weer) aangevraagd kunnen worden, we stellen graag een aantal nieuwe gezichten aan je voor en ten slotte hebben we twee vacatures.