Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een netwerk op het gebied van meervoudige en complexe problematiek. Het is van en voor alle jeugdigen, ouders, jeugdzorgprofessionals, gemeenten en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel zoeken we in casuïstiek naar een oplossing voor gezinnen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Daarnaast werken we (meer beleidsmatig) concreet aan een aantal ontwikkelopgaven in het systeem die al jaren spelen en die we alleen samen als netwerk op kunnen lossen. Ook leren en verbeteren we met elkaar door de dingen die we doen goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van onderzoek.

Lees meer

Impulsgelden

In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. 

Regionale Expertteams

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET).

Wo 18 januari 2023

Op donderdag 20 april 2023 organiseert het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel een werksessie voor alle professionals in ons netwerk. Tijdens de werksessie delen we de laatste stand van zaken van het Expertisenetwerk en de opgaven. Daarnaast gaan we in diverse deelsessies aan de slag om per opgave vraagstukken te bespreken en plannen te ontwikkelen.

Wo 07 december 2022

We hebben veel mooi nieuws voor je deze keer. Nieuws waarmee we je willen inspireren. Zo bespreken we een casus uit het RET, hebben een mooi interview over de Verklarende Analyse binnen het Geïntegreerde Zorg IJsselland (GiZ), delen een column over taal en cliëntparticipatie en vonden ook heel wat interessante boeken voor je.

Wo 26 oktober 2022

Op woensdag 12 oktober ondertekenden de bestuurders van 25 gemeenten, 3 GI’s en 14 zorgaanbieders het samenwerkingsconvenant van het Regionaal Expertteam Overijssel. Dit is een enorme mijlpaal en opsteker voor onze samenwerking in Overijssel. Er waren zo’n 100 professionals en bestuurders aanwezig bij de bijeenkomst om dit moment met elkaar te vieren.