Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een netwerk op het gebied van meervoudige en complexe problematiek. Het is van en voor alle jeugdigen, ouders, jeugdzorgprofessionals, gemeenten en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel zoeken we in casuïstiek naar een oplossing voor gezinnen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Daarnaast werken we (meer beleidsmatig) concreet aan een aantal ontwikkelopgaven in het systeem die al jaren spelen en die we alleen samen als netwerk op kunnen lossen. Ook leren en verbeteren we met elkaar door de dingen die we doen goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van onderzoek.

Lees meer

Impulsgelden

In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. 

Regionale Expertteams

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET).

Do 09 maart 2023

Voor iedere jeugdige uit de regio een passende oplossing, ongeacht de complexiteit van de hulpvraag. Daarvoor staan jeugdigen, ouders, zorgaanbieders en jeugdzorgregio’s aan de lat. We zoeken twee voorzitters voor beide 16 tot 24 uur per week. Als voorzitter heb je een verbindende rol om de samenwerking in complexe casuïstiek te bewerkstelligen.

Do 09 maart 2023

Leonie de Boer is sinds begin dit jaar aangesloten bij het RET IJsselland en Twente en uiteraard stelt zij zich ook graag voor. “Ik ben Leonie de Boer. 5 Jaar geleden ben ik vanuit Friesland verhuisd voor de liefde. Ik ben nu samen met mijn vriend woonachtig in Hengelo, Overijssel.   

Do 09 maart 2023

Een van de opgaven waar we aan werken binnen het Expertisenetwerk is het komen tot een verklarende analyse. De verklarende analyse staat volop in de belangstelling, zoals landelijk in de Hervormingsagenda. Regionaal wordt het werken met de verklarende analyse bekrachtigd door de stuurgroep van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.