Wo 15 mei 2024

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel stelt sinds 2021 budget beschikbaar om hiaten in het jeugdzorglandschap op te lossen. Deze impulsgelden zijn bedoeld voor zorgaanbieders en gemeenten om vanuit samenwerking passende hulp te organiseren. Vanuit het Expertisenetwerk volgen we deze projecten, om kennis en kunde in ons netwerk te delen.

Trias Jeugdhulp heeft, mede vanuit de impulsgelden, in het najaar van 2021 vier verblijfsplekken bij locatie De Zwanenberg geopend voor jongeren met een vorm van autisme en bijkomende problematiek. Inmiddels is de locatie ruim twee jaar open.

Wo 15 mei 2024

Op 12 maart j.l. zijn de actielijnen 1 en 4 van de Samenwerkingsagenda jeugdhulp Twente officieel gestart met de Versnellingsaanpak. In de maanden ervoor hebben projectleiders Esther van den Broeke en Yvonne Booiman achter de schermen, samen met zorgaanbieders, gemeenten, onderwijs en GI’s, alles in gereedheid gebracht. De Versnellingsaanpak, met een verandering van werkwijze bij RET Twente en de inzet van Team AnderS, vraagt een heleboel creativiteit en samenwerking van alle betrokkenen. In dit artikel kijken we terug naar de totstandkoming van de inzet van de Versnellingsaanpak in Twente en hoe de eerste maand is verlopen. Esther van den Broeke vertelt ons er meer over.

Wo 15 mei 2024

Ervaringskennis als een bron van kennis is al langere tijd niet meer weg te denken uit jeugdhulp. Onze collega Lieke Helmes deed vorig jaar onderzoek naar cliëntperspectief en publiceerde de resultaten in een uitgebreide visuele checklist, boordevol voorbeelden in onze provincie. Daarnaast heeft Trias Jeugdhulp gestart met een implementatietraject ervaringsdeskundigheid en samen met hogeschool Windesheim een projectaanvraag opgesteld. De visuele checklist en de projectaanvraag vormden het startpunt voor de impulsaanvraag Leernetwerk Ervaringsdeskundigheid Jeugd Overijssel (LEJO) van het lectoraat GGZ en Samenleving van Windesheim in samenwerking met Trias Jeugdhulp.

Wo 15 mei 2024

In het Regionaal Expertteam (RET) proberen we samen met jeugdigen, ouders en professionals te zoeken naar een passende oplossingen voor jeugdigen met complexe en meervoudige hulpvragen. Van deze casussen kunnen en willen we als RET en Expertisenetwerk veel leren.

Do 02 mei 2024

Voor iedere jeugdige uit de regio een passende oplossing, ongeacht de complexiteit van de hulpvraag. Daarvoor staan jeugdigen, ouders, zorgaanbieders en jeugdzorgregio’s aan de lat. Als voorzitter heb je hierin een verbindende rol om de samenwerking in complexe casuïstiek te bewerkstelligen.

Vr 26 april 2024

In goed overleg is RET-voorzitter Helen Nijhuis afgelopen maand gestopt als voorzitter van RET Twente. We bedanken Helen voor haar enorme inzet het afgelopen jaar en wensen haar alle plezier en succes in haar toekomstige baan! Per 1 mei zal Esther Roenhorst de rol van RET-voorzitter tijdelijk op zich nemen.

Wo 10 januari 2024

Als Netwerk coördinator heb je hart voor de Overijsselse jeugd, een baan waarin je ertoe doet! Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties. Een veelzijdige baan waar je juist de verbinding en samenwerking opzoekt en stimuleert.

Wo 01 november 2023

In september is Saskia Prijs gestart als nieuwe Programmamanager van het Expertisenetwerk. Ze is in Twente een bekend gezicht en zal dat in IJsselland ook snel worden. Ze heeft in de afgelopen weken al een heel aantal netwerkpartners gesproken en ze komt ook graag met jou in contact. Je kunt Saskia bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ze stelt zich even voor.

Wo 01 november 2023

Het RET-team uitgebreid met voorzitter Helen Nijhuis. Helen is aanspreekpunt voor RET Twente en Arjanne Rorije voor RET IJsselland. Uiteraard werken ze nauw samen. Arjanne stelde zich al eerder voor, nu is het de beurt aan Helen.

Wo 01 november 2023

Het RET is constant in ontwikkeling om jeugdigen en hun gezin nog beter de juist hulp te kunnen bieden en om de RET-experts en het netwerk te ondersteunen in hun werkzaamheden.

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET). Hoe beter het RET georganiseerd is, hoe minder casuïstiek er uiteindelijk bij het Expertisenetwerk terecht komt.

Wo 01 november 2023

Naast wetenschappelijke kennis en praktijkkennis zou ervaringskennis als gelijke kennisbron gezien moeten worden binnen jeugdhulp. En dat vraagt wel wat van je organisatie. Hoever zijn we in Overijssel met deze ontwikkelingen en wat doen organisaties hierin? Maar allereerst: waarom is dat eigenlijk belangrijk?

Lieke Helmes heeft, als netwerkcoördinator Cliëntperspectief bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, in de afgelopen maanden binnen jeugdhulpaanbieders in Overijssel onderzoek gedaan naar “ervaringskennis als gelijkwaardige kennis”.

Wo 01 november 2023

In mei j.l. leverden we de analyse op van het huidige zorglandschap. We onderzochten hoeveel jeugdigen in residentiële voorzieningen verblijven, welke woon- en verblijfsvoorzieningen aanwezig zijn in Overijssel, in hoeverre armoede, laaggeletterdheid en echtscheiding een rol speelt bij een uithuisplaatsing en welke hiaten er worden ervaren in het veld.

De volgende stap was gezamenlijk te kijken naar oplossingen voor de hiaten in het huidige zorglandschap en welke stappen zorgaanbieders en gemeenten moeten zetten om een passend zorglandschap te organiseren. Dit hebben we in Twente gekoppeld aan Actielijn 1 Wonen en zorg van de Samenwerkingsagenda. Esther van den Broeke heeft voor het Expertisenetwerk de analyse gedaan en gaat nu als projectleider van Actielijn 1 in Twente uitvoering geven aan het actief voorkomen en terugdringen van uithuis- en doorplaatsingen.

Studenten Saxion
Di 19 september 2023

We hebben een bachelor onderzoek door vierdejaarsstudenten Social Work aan Hogeschool Saxion Enschede laten uitvoeren over de implementatie van ervaringsdeskundigheid in het Regionale Expertteam (RET).Uit een voorgaand onderzoek van het RET is het belang van ervaringsdeskundigheid gebleken. De RET wil daarom ervaringsdeskundigheid implementeren binnen de werkwijze van het team.

Ma 15 mei 2023

Wij zoeken een collega die ons gaat helpen een succes te maken van het expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Je hebt uitgebreide ervaring in het sociaal domein en hebt inhoudelijke kennis van het (hoog)specialistisch jeugdhulp domein en van de vraagstukken die spelen.

Ma 15 mei 2023

We stellen graag de nieuwe voorzitter van het RET aan je voor: Arjanne Rorije. Ze is sinds de tweede week van maart gestart als voorzitter bij het RET.

Ma 15 mei 2023

Een van de opgaven waar we aan werken binnen het Expertisenetwerk is het komen tot een Verklarende Analyse. Afgelopen maanden zijn de eerste 15 jeugdbeschermers en gedragswetenschappers van JBOV, WSG en RET getraind in werken met de Verklarende Analyse. Een van hen is Laura Post, GZ-psycholoog bij Ambiq.

Ma 15 mei 2023

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het Expertisenetwerk ondersteunt het RET om tot passende oplossingen te komen in complexe situaties. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen alle betrokken experts bij het RET.

Ma 15 mei 2023

Wat doet wachten op hulp met een jeugdige en wat kunnen wij doen om dat wachten te verdragen?

Ma 15 mei 2023

Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel staat kennisontwikkeling en kennisdeling centraal. We ondersteunen en stimuleren onderzoeksinitiatieven door het beschikbaar stellen van onderzoeksgelden. Ook Andrea Schapink en Jildou van der Velde, behandelaren en onderzoekers bij Karakter dienden een onderzoeksaanvraag in en die hebben we gehonoreerd.

Ma 15 mei 2023

In februari gaf de stuurgroep van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, bestaande uit bestuurders vanuit gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs en jeugdbescherming, opdracht aan het kernteam om een analyse te maken van ons huidige zorglandschap voor jeugdigen met meervoudige en complexe problemen en welke hiaten er zijn.