De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET).

Bij het RET staan jeugdigen altijd centraal en zijn zij en hun ouder(s)/begeleider(s) aanwezig. Het Expertisenetwerk ondersteunt het RET om tot passende oplossingen te komen in complexe situaties.

Hoe beter het RET georganiseerd is, hoe minder casuïstiek er uiteindelijk bij het Expertisenetwerk terecht komt. Ons doel is dat alle casuïstiek altijd op lokaal of regionaal niveau wordt opgepakt. Casuïstiek behandelen we in principe niet op bovenregionaal niveau; wij zien dit als een niet-noodzakelijke opschaling die niet bijdraagt aan het beter oplossen van problemen. De bestuurders van 25 gemeenten, 3 GI’s en 14 zorgaanbieders hebben een samenwerkingsconvenant opgesteld. In het convenant hebben we een werkwijze vastgesteld om voor jeugdigen met meervoudige en complexe problemen, waarbij sprake is van een (dreigende) vastgelopen situatie, te zoeken naar een passende en tijdige oplossing. Wil je meer weten over de inrichting van het RET? Klik hier voor de doorontwikkeling van het RET.

RET IJsselland en RET Twente hebben beide een eigen manier van aanmelden. 

  • Klik hier om meer te lezen over en aan te melden bij RET IJsselland

  • Klik hier om meer te lezen over en aan te melden bij RET Twente

Financiering van maatwerkoplossingen

Vanuit het RET Overijssel kan aanspraak gemaakt worden op de financiering van maatwerkoplossingen (casuïstiekgebonden), waarbij er altijd eerst gebruik gemaakt wordt van reguliere gelden.

  • Klik hier voor de spelregels voor financiering van maatwerkoplossingen vanuit de Regionale Expertteams (casuïstiekgebonden)
  • Klik hier voor het concept-aanvraagformulier voor financiering van maatwerkoplossingen vanuit de Regionale Expertteams (casuïstiekgebonden)
  • Klik hier voor de antwoorden op veelgestelde vragen

Aanvragen voor financiering van maatwerkoplossingen kunnen het hele jaar door worden aangevraagd.