Do 09 maart 2023

Voor iedere jeugdige uit de regio een passende oplossing, ongeacht de complexiteit van de hulpvraag. Daarvoor staan jeugdigen, ouders, zorgaanbieders en jeugdzorgregio’s aan de lat. We zoeken twee voorzitters voor beide 16 tot 24 uur per week. Als voorzitter heb je een verbindende rol om de samenwerking in complexe casuïstiek te bewerkstelligen. De reactietermijn van deze vacatures is verstreken. Je kunt niet meer reageren.

Do 09 maart 2023

Leonie de Boer is sinds begin dit jaar aangesloten bij het RET IJsselland en Twente en uiteraard stelt zij zich ook graag voor. “Ik ben Leonie de Boer. 5 Jaar geleden ben ik vanuit Friesland verhuisd voor de liefde. Ik ben nu samen met mijn vriend woonachtig in Hengelo, Overijssel.   

Do 09 maart 2023

Een van de opgaven waar we aan werken binnen het Expertisenetwerk is het komen tot een verklarende analyse. De verklarende analyse staat volop in de belangstelling, zoals landelijk in de Hervormingsagenda. Regionaal wordt het werken met de verklarende analyse bekrachtigd door de stuurgroep van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.

Do 09 maart 2023

Onderstaande uitnodiging is via verschillende cliënten- en jongerenraden uitgezet om jeugdigen te vragen mee te praten en denken over de Aanpak Wachttijden. Dat vindt plaats op 28 en 29 maart. Ken jij of ben jij een jeugdige die ervaring heeft met wachttijden en deze ervaring wil delen? Wees dan welkom om aan te sluiten.

Do 09 maart 2023

De regio IJsselland werkt enige tijd aan de transformatie van het jeugdstelsel. De totstandkoming van het Transformatieconvenant is een mijlpaal die bereikt is en gevierd mag worden. Dit heuglijk feit werd op 23 februari 2023 met de 18 aanbieders en de 11 gemeenten gevierd. Symbolische ondertekening vond plaats door een bestuurder van de aanbieders en een bestuurder van de gemeenten. 

Do 09 maart 2023

In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. Een van de projectaanvragen die we afgelopen jaar hebben toegekend is de pilot Geïntegreerde Zorg IJsselland.

Do 09 maart 2023

Twee weken geleden ontving je de uitnodiging voor de werksessie op 20 april. Achter de schermen zijn we volop bezig het programma invulling te geven. Dat doen we samen met professionals uit het netwerk, natuurlijk. En deze professionals stellen we binnenkort aan je voor in de nieuwsupdate. Eerst hebben we Inge Busschers, Programmaleider van het Expertisenetwerk gevraagd waarom het nou zo belangrijk is om deze werksessie te organiseren. Lees je mee?  En heb je je nog niet aangemeld? Dat kan hier.

Do 09 maart 2023

In de jeugdhulp willen we meer leren van ervaringen in concrete casussen. Vooral als het om situaties gaat die als ‘complex’ worden gezien. Binnen het RET Overijssel willen we deze vorm van leren stimuleren. Daarvoor zijn we op zoek naar 4 - 6 professionals die ingewerkt willen worden als casusonderzoeker.

Do 09 maart 2023

In Overijssel werken we toe naar een klimaat waarin jeugdigen en ouders worden gehoord en zij écht centraal staan, waarin professionals onderling afstemmen en met het gezin een plan maken. Zodat betrokkenen mét jeugdigen (en het gezin) in staat zijn om samen aan de slag te gaan, met als doel de juiste hulp te verlenen.

Wegens het vertrek van onze adviseur vanuit het inhoudelijke werkveld, zijn we op zoek naar een vervanger.

Wo 18 januari 2023

Om maar met de deur in huis te vallen: de werksessie op 20 april gaat niet door. We vinden dat erg jammer, maar wel de beste keuze voor nu. Daar vertellen we je in dit bericht meer over.

Wo 07 december 2022

We hebben veel mooi nieuws voor je deze keer. Nieuws waarmee we je willen inspireren. Zo bespreken we een casus uit het RET, hebben een mooi interview over de Verklarende Analyse binnen het Geïntegreerde Zorg IJsselland (GiZ), delen een column over taal en cliëntparticipatie en vonden ook heel wat interessante boeken voor je.

Wo 26 oktober 2022

Op woensdag 12 oktober ondertekenden de bestuurders van 25 gemeenten, 3 GI’s en 14 zorgaanbieders het samenwerkingsconvenant van het Regionaal Expertteam Overijssel. Dit is een enorme mijlpaal en opsteker voor onze samenwerking in Overijssel. Er waren zo’n 100 professionals en bestuurders aanwezig bij de bijeenkomst om dit moment met elkaar te vieren.

Ma 03 oktober 2022

Dit is de tweemaandelijkse nieuwsupdate van het Expertisenetwerk. We hebben ook nu weer heel veel nieuws uit onze provincie voor je met inspirerende voorbeelden, zoals de online verslavingsaanpak van Tactus en Jarabee, een nieuwe collega en natuurlijk de ondertekening van het Samenwerkingsconvenant.

Do 28 juli 2022

Op woensdag 12 oktober 2022 organiseren we een bijeenkomst voor het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant van het RET Overijssel. Dit is een mijlpaal voor onze samenwerking in Overijssel en dat vieren we graag. Je bent van harte uitgenodigd bij dit feestelijke moment.

Do 14 juli 2022

Fijn dat je de nieuwsupdate van het Expertisenetwerk weer leest. We willen je graag, nog voor de zomervakantie aanbreekt, informeren over de impulsgelden, die vanaf dit moment beschikbaar zijn en waar je een aanvraag voor kunt indienen. 

 Ook lees je in deze nieuwsupdate meer over het convenant Regionale Expert Teams dat we hebben opgesteld, over de bereikbaarheid van het RET in de vakantieperiode, een update over de opgave Eetstoornissen en tot slot stellen we graag een aantal nieuwe collega’s aan je voor.

Do 12 mei 2022

Het is inmiddels alweer mei. Tijd voor een nieuwe nieuwsupdate van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. En ditmaal staat de nieuwsupdate echt bomvol. Je leest over de resultaten van de Regionale Expertteams (RET’s) in 2021, we hebben wel drie (!) podcasts voor je opgenomen over eetstoornissen met experts in ons netwerk, je leest dat de Impulsgelden èn Onderzoeksgelden binnenkort (weer) aangevraagd kunnen worden, we stellen graag een aantal nieuwe gezichten aan je voor en ten slotte hebben we twee vacatures.

Wo 02 maart 2022

Welkom bij de nieuwsupdate van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. We zijn inmiddels ondergebracht bij centrumgemeente Enschede en zijn volop aan de slag met het RET en de verschillende opgaven. Zoals je weet is kennisdeling een belangrijke pijler van het Expertisenetwerk en dit keer hebben we een mooie podcast voor je vanuit de opgave eetstoornissen. Lees snel verder, want we hebben weer heel wat nieuws met je te delen. En je weet: ken jij iemand voor wie deze nieuwsbrief echt iets is stuur hem dan vooral door. Samen zijn we het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.

Di 21 december 2021

In deze laatste nieuwsupdate van het jaar kijken we terug naar een mooi aantal mijlpalen die we met het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel hebben bereikt. We organiseerden een aantal mooie bijeenkomsten, schreven de Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek en werden de Regionale Expertteams ondergebracht bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Je leest er alles over in deze nieuwsupdate.

Do 09 december 2021

In het derde kwartaal van 2021 heeft het projectteam van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel de Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek geschreven. In dit rapport staat omschreven hoe we in Overijssel de jeugdzorg (nog) beter willen maken.

Vr 17 september 2021

Afgelopen (zomer)maanden hebben we niet stilgezeten bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Integendeel. Zo is vorige week een besluit genomen op de financiering van ontbrekende oplossingen en maatwerkoplossingen en hebben we de “Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek” opgeleverd. Ook is de website van het Expertisenetwerk online gegaan. In deze nieuwsupdate lees je alles over de laatste ontwikkelingen