Do 09 maart 2023

In de jeugdhulp willen we meer leren van ervaringen in concrete casussen. Vooral als het om situaties gaat die als ‘complex’ worden gezien. Binnen het RET Overijssel willen we deze vorm van leren stimuleren. Daarvoor zijn we op zoek naar 4 - 6 professionals die ingewerkt willen worden als casusonderzoeker.

Do 09 maart 2023

In Overijssel werken we toe naar een klimaat waarin jeugdigen en ouders worden gehoord en zij écht centraal staan, waarin professionals onderling afstemmen en met het gezin een plan maken. Zodat betrokkenen mét jeugdigen (en het gezin) in staat zijn om samen aan de slag te gaan, met als doel de juiste hulp te verlenen.

Wegens het vertrek van onze adviseur vanuit het inhoudelijke werkveld, zijn we op zoek naar een vervanger.

Wo 18 januari 2023

Om maar met de deur in huis te vallen: de werksessie op 20 april gaat niet door. We vinden dat erg jammer, maar wel de beste keuze voor nu. Daar vertellen we je in dit bericht meer over.

Wo 07 december 2022

We hebben veel mooi nieuws voor je deze keer. Nieuws waarmee we je willen inspireren. Zo bespreken we een casus uit het RET, hebben een mooi interview over de Verklarende Analyse binnen het Geïntegreerde Zorg IJsselland (GiZ), delen een column over taal en cliëntparticipatie en vonden ook heel wat interessante boeken voor je.

Wo 26 oktober 2022

Op woensdag 12 oktober ondertekenden de bestuurders van 25 gemeenten, 3 GI’s en 14 zorgaanbieders het samenwerkingsconvenant van het Regionaal Expertteam Overijssel. Dit is een enorme mijlpaal en opsteker voor onze samenwerking in Overijssel. Er waren zo’n 100 professionals en bestuurders aanwezig bij de bijeenkomst om dit moment met elkaar te vieren.

Ma 03 oktober 2022

Dit is de tweemaandelijkse nieuwsupdate van het Expertisenetwerk. We hebben ook nu weer heel veel nieuws uit onze provincie voor je met inspirerende voorbeelden, zoals de online verslavingsaanpak van Tactus en Jarabee, een nieuwe collega en natuurlijk de ondertekening van het Samenwerkingsconvenant.

Do 28 juli 2022

Op woensdag 12 oktober 2022 organiseren we een bijeenkomst voor het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant van het RET Overijssel. Dit is een mijlpaal voor onze samenwerking in Overijssel en dat vieren we graag. Je bent van harte uitgenodigd bij dit feestelijke moment.

Do 14 juli 2022

Fijn dat je de nieuwsupdate van het Expertisenetwerk weer leest. We willen je graag, nog voor de zomervakantie aanbreekt, informeren over de impulsgelden, die vanaf dit moment beschikbaar zijn en waar je een aanvraag voor kunt indienen. 

 Ook lees je in deze nieuwsupdate meer over het convenant Regionale Expert Teams dat we hebben opgesteld, over de bereikbaarheid van het RET in de vakantieperiode, een update over de opgave Eetstoornissen en tot slot stellen we graag een aantal nieuwe collega’s aan je voor.

Do 12 mei 2022

Het is inmiddels alweer mei. Tijd voor een nieuwe nieuwsupdate van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. En ditmaal staat de nieuwsupdate echt bomvol. Je leest over de resultaten van de Regionale Expertteams (RET’s) in 2021, we hebben wel drie (!) podcasts voor je opgenomen over eetstoornissen met experts in ons netwerk, je leest dat de Impulsgelden èn Onderzoeksgelden binnenkort (weer) aangevraagd kunnen worden, we stellen graag een aantal nieuwe gezichten aan je voor en ten slotte hebben we twee vacatures.

Wo 02 maart 2022

Welkom bij de nieuwsupdate van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. We zijn inmiddels ondergebracht bij centrumgemeente Enschede en zijn volop aan de slag met het RET en de verschillende opgaven. Zoals je weet is kennisdeling een belangrijke pijler van het Expertisenetwerk en dit keer hebben we een mooie podcast voor je vanuit de opgave eetstoornissen. Lees snel verder, want we hebben weer heel wat nieuws met je te delen. En je weet: ken jij iemand voor wie deze nieuwsbrief echt iets is stuur hem dan vooral door. Samen zijn we het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.

Di 21 december 2021

In deze laatste nieuwsupdate van het jaar kijken we terug naar een mooi aantal mijlpalen die we met het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel hebben bereikt. We organiseerden een aantal mooie bijeenkomsten, schreven de Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek en werden de Regionale Expertteams ondergebracht bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Je leest er alles over in deze nieuwsupdate.

Do 09 december 2021

In het derde kwartaal van 2021 heeft het projectteam van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel de Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek geschreven. In dit rapport staat omschreven hoe we in Overijssel de jeugdzorg (nog) beter willen maken.

Vr 17 september 2021

Afgelopen (zomer)maanden hebben we niet stilgezeten bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Integendeel. Zo is vorige week een besluit genomen op de financiering van ontbrekende oplossingen en maatwerkoplossingen en hebben we de “Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek” opgeleverd. Ook is de website van het Expertisenetwerk online gegaan. In deze nieuwsupdate lees je alles over de laatste ontwikkelingen

Di 24 augustus 2021

In deze nieuwsupdate blikken we terug op de afgelopen twee maanden, waarin we vol in het proces zitten om het Expertisenetwerk handen en voeten te geven. Daar hebben we je uitgebreid over bijgepraat in de nieuwsupdate van mei 2021. Heb je die niet ontvangen of wil je hem nog een keertje lezen? Dat kan via deze link

Di 24 augustus 2021

In deze nieuwsupdate praten we je bij over de ontwikkelingen bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.  

Do 04 maart 2021

Het Expertisenetwerk Overijssel heeft als doel om jongeren met meervoudige en complexe problematiek te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp. Soms is bovenregionale samenwerking nodig om passende hulp te kunnen bieden aan deze kleine groep gezinnen/jongeren.

Wo 10 februari 2021

De minister van VWS heeft in 2020 opdracht gegeven voor het opzetten van acht expertisenetwerken/centra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten krijgen de taak om deze bovenregionale netwerken te coördineren. Voor de regio’s IJsselland en Twente (provincie Overijssel) is de gemeente Enschede de coördinerende gemeente.

Do 17 december 2020

Het Expertisenetwerk Overijssel heeft als doel om jongeren/gezinnen met meervoudige en complexe problematiek te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp. Soms is bovenregionale samenwerking nodig om passende hulp te kunnen bieden aan deze kleine groep gezinnen/jongeren.

Vr 06 november 2020

Verspreid over het land komen acht expertisecentra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten krijgen de taak om deze bovenregionale centra te coördineren. Voor de regio’s IJsselland en Twente (provincie Overijssel) is de gemeente Enschede aangesteld als opdrachtgever vanuit VWS. OZJT voert deze opdracht namens Gemeente Enschede uit.