Wat doet wachten op hulp met een jeugdige en wat kunnen wij doen om dat wachten te verdragen?

Op dinsdag 28 maart gingen Lieke Helmes, coördinator Cliëntperspectief van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, en Monique van Meel, strategisch communicatieadviseur bij de Aanpak Wachttijden jeugdhulp Twente, met jeugdigen in gesprek over de wachttijden in de jeugdzorg.

Twente werkt aan een Aanpak Wachttijden

In Twente werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan passende (jeugd)zorg waarin jeugdigen en hun gezin centraal staan. Het is heel belangrijk om met jeugdigen in gesprek te gaan over wat wachttijden met je doet, wat we anders moeten doen en hoe het beter kan. Zo kunnen wij beter jeugdzorg organiseren voor alle Twentse jeugdigen.

Er zijn in Nederland en in Twente lange wachttijden in de jeugdhulp. Dat is vervelend voor de jeugdigen en gezinnen die wachten op hulp. Gemeenten en zorgaanbieders hebben een plan opgesteld om wachttijden in de jeugdhulp in Twente op te lossen. We willen dat alle jeugdigen op tijd de juiste zorg krijgen. We hebben 16.000 jeugdige cliënten, dat betekent 128 op 1.000 jeugdigen gemiddeld per Twentse gemeente. We zien in de afgelopen jaren dat de aantallen stijgen.

Wat jeugdigen ons vertellen

We hebben dit keer met acht jeugdigen tussen 14 en 28 jaar gesproken. De meeste van hen verblijven al lange(re) tijd op groepen in jeugdzorg. We hebben ze een aantal vragen voorgelegd met behulp van Mentimeter en zijn daarna met elkaar in gesprek gegaan over de wachttijden. De resultaten en meer lees je op de website van Samen14. Klik hier voor de resultaten en om verder te lezen.

Gerelateerde onderwerpen