De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het Expertisenetwerk ondersteunt het RET om tot passende oplossingen te komen in complexe situaties. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen alle betrokken experts bij het RET.

Het Expertisenetwerk is er om het RET te ondersteunen, te faciliteren en om de samenwerking voortdurend nog beter te maken, zodat we op regionaal niveau, hoe complex de casus ook is, een oplossing kunnen bieden aan jeugdigen en ouders. We ontwikkelen het RET steeds verder. Dat doen we door regelmatig fysiek bijeen te komen waarbij we belangrijke thema’s met elkaar kunnen delen. Daarnaast voeren Saxion-studenten Tamara, Wietse en Miray een onderzoek voor ons uit over inzet van ervaringsdeskundigheid.

We gingen in gesprek met Eva den Ouden, Orthopedagoog in opleiding tot Orthopedagoog Generalist, hoe zij kijkt naar de samenwerking binnen het RET. Zij is sinds 2010 werkzaam als gedragswetenschapper bij Trias Jeugdhulp en is sinds 2021 betrokken bij het RET in Overijssel.

Eva, stel je even voor voor de mensen die je (nog) niet kennen

Na het afronden van mijn studie, voordat ik bij Trias Jeugdhulp startte, heb ik een paar jaar in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt. Inspirerend vond ik de wij-cultuur, waarin samenwerken, het zorgen voor en omzien naar elkaar centraal staat. Een bekende uitspraak van Nelson Mandela is: “Als wij ons licht laten stralen, dan geven wij onbewust anderen toestemming hetzelfde te doen”. Het is nog altijd één van de drijfveren in mijn huidige werk. Trias Jeugdhulp biedt specialistische jeugdhulp gericht op opvoeding, zodat elk kind zich op een gezonde manier kan ontwikkelen. Elk kind verdient een veilig en stabiel thuis. Soms lukt dat niet alleen en hebben we elkaar voor korte of langere tijd nodig. Samenwerken is een speerpunt van Trias Jeugdhulp de komende jaren. Ik hoop dat het RET bijdraagt aan het ontwikkelen van nieuwe kennis, mede richtingbepalend is, als het gaat om de huidige, maatschappelijke ontwikkelingen omtrent jeugdhulp en bovenal een inspirerende plek mag zijn bij het realiseren van integrale hulp. 

Hoe draagt de optimalisatie van het RET bij aan veranderingen in het netwerk (en daarmee aan het verbeteren van het zorglandschap en samenwerking onderling)? 

Afgelopen periode hebben we bewust gekozen voor een aantal fysieke bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten om op die manier aandacht te hebben voor ieders unieke perspectief en ervaring. Zo horen we meer over de organisaties waar een ieder werkzaam is. We delen successen en zoeken actief naar mogelijkheden voor verandering. De tijd om dialoog te voeren met onze cliënten én met elkaar helpt om eenzelfde taal te spreken en sneller tot een gezamenlijk advies te komen. Onze ervaringsdeskundige Leonie helpt ons om het unieke perspectief van de cliënt niet uit het oog te verliezen en is onmisbaar in ons team!

Welke veranderingen in samenwerking heb jij bijvoorbeeld ervaren, en hoe heeft het RET (en de fysieke bijeenkomsten) daarin een bijdrage gehad?

De huidige veranderingen in het zorglandschap vragen integrale aanpak bij complexe problemen. De reden dat ik lid ben van het RET is, omdat ik geloof in verbinding, samenwerking en expertise vergroten in de breedste zin van het woord. Ieder mens heeft talent en ontwikkelmogelijkheden. Ieder mens is in staat tot verandering. Op dit moment is het gebruik van de verklarende analyse een actueel thema binnen het RET. Ik ervaar het als zeer helpend om deze met de cliënt en met de betrokken hulpverleners te gebruiken. Door expliciet stil te staan bij factoren die een rol spelen bij de huidige situatie en de samenhang inzichtelijk te maken, ontstaat er draagvlak, gezamenlijkheid en hebben we sneller zicht op mogelijkheden tot verandering. Dit past bij hoe we vanuit Trias Jeugdhulp werken. We blijven de komende jaren focussen op samenwerking en vinden een systeemgerichte benadering van essentieel belang. De werkwijze van het RET helpt om een oplossingsgerichte houding aan te nemen en zo meer te doen van wat er goed gaat. Daarnaast helpt het om anders te durven denken, lef te hebben, te leren en te ontwikkelen. Wanneer we ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis benutten, zal dat tot nieuwe inzichten leiden, waardoor we nóg beter in staat zijn antwoord te geven op de hulpvraag van onze cliënt en passend zorgaanbod te realiseren.

De Saxionstudenten doen, onder begeleiding van Lieke Helmes, netwerkcoördinator Cliëntperspectief, onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen het RET. We ontvingen een aantal mooie inzichten die ze hebben opgehaald bij hun medestudenten.

Tijdens mijn puberteit kreeg ik vanuit verschillende hulpverleners adviezen over hoe ik mijn thuissituatie het beste kon oplossen. Vanuit de theorie klonk het logisch, in de praktijk pakte het helaas anders uit. Tijdens mijn stage binnen de (jeugd)zorg zag ik vergelijkbaar gedrag bij cliënten en kwam ik tot nieuwe inzichten naast mijn theoretische kennis, die ik met mijn collega's kon delen. Hoe fijn zou het zijn als iemand door dezelfde bril kan kijken naar de situatie en komt tot nieuwe inzichten die wellicht wel kunnen helpen voor cliënten? Voornamelijk door de complexe situaties binnen de zorg denk ik dat ervaringsdeskundigheid een belangrijke toevoeging is binnen de hulpverlening.

"Ervaringsdeskundigheid kijkt vanuit een ander oogpunt die niet op een professionele of wetenschappelijke manier te zien is."

"Vanuit ervaringsdeskundigheid kan je met elkaar delen en van elkaar leren."

"Ervaringsdeskundigheid is de brug tussen theorie en praktijk."

Gerelateerde onderwerpen