We hebben een bachelor onderzoek door vierdejaarsstudenten Social Work aan Hogeschool Saxion Enschede laten uitvoeren over de implementatie van ervaringsdeskundigheid in het Regionale Expertteam (RET).Uit een voorgaand onderzoek van het RET is het belang van ervaringsdeskundigheid gebleken. De RET wil daarom ervaringsdeskundigheid implementeren binnen de werkwijze van het team.

Over het onderzoek

In beide teams sluit een ervaringsdeskundige aan bij de overleggen van het RET IJsselland en Twente. Binnen de teams zijn er vraagstukken ontstaan met betrekking tot het implementeren van een ervaringsdeskundige. Het RET wil de vraagstukken over de nieuwe werkwijze binnen het expertteam in beeld krijgen zodat het implementatieproces optimaal kan verlopen.

Het doel van dit onderzoek is om in beeld te krijgen hoe het proces verloopt van het implementeren van een ervaringsdeskundige binnen het expertteam, en wat er nodig is om de nieuwe werkwijze - de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen het team - te laten leiden tot een optimaal resultaat. Het overkoepelende doel is om een compleet beeld te hebben over het implementatieproces en de meerwaarde van de nieuwe werkwijze. De studenten hebben de resultaten en aanbevelingen gebundeld in een duidelijke en overzichtelijke infographic. Deze infographic dient als hulpmiddel voor de gehele landelijke organisatie. Het volledige rapport kan je hier downloaden.

Aanbevelingen

De studenten hebben een aantal aanbevelingen gedaan, te weten:

  • Een eerste aanbeveling is om voorgaand aan het overleg in samenspraak met de voorzitter, de RET-experts en de ervaringsdeskundige de positie te bepalen. Daarbij is het belangrijk om helder te hebben welke rol de ervaringsdeskundige vóór, tijdens en na de bijeenkomst aanneemt. De rol kan veranderen als er met andere methodieken gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan de JIM-methodiek waarbij JIM staat voor Jouw ingebrachte mentor. Deze mentor wordt zelf gekozen door de jeugdige en treedt op als 21 vertegenwoordiger voor de jeugdige richting het gezin en de professionals. Ten slotte is het van grote meerwaarde om in samenspraak met de voorzitter en de ervaringsdeskundige opnieuw afspraken te maken over het vooraf inzetten van een ervaringsdeskundige. Bij specifieke doelgroepen, zoals LVB dient er gekeken te worden naar de overwegingen voor het wel of niet vooraf inzetten.
  • De tweede aanbeveling betreft het opsplitsen van de fysieke RET-bijeenkomsten in team IJsselland en team Twente. Meerdere RET-experts gaven aan dat zij een voorkeur hebben voor de bijeenkomsten per regio en niet met beide regio’s. Uit de focusgroep kwam naar voren dat beide teams beschikken over verschillende persoonlijkheden die vanuit een DISC-persoonlijkheidstest in beeld gebracht kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk om tijdens fysieke bijeenkomsten met elkaar te blijven reflecteren doormiddel van supervisie en intervisie. 
  • De derde aanbeveling is gericht op het inzetten van een eigen ervaringsdeskundige per team. Momenteel is de ervaringsdeskundige werkzaam in beide teams. Door per team een ervaringsdeskundige in te zetten voorkom je een te hoge werkdruk. Tevens bevordert het hebben van meerdere ervaringsdeskundigen in één organisatie het onderling leren door feedback te leveren aan elkaar en daarmee wordt de kwaliteit van ervaringsdeskundigheid gewaarborgd.
  • De vierde aanbeveling betreft de toevoeging van een onderwijsconsulent aan de RET-bijeenkomsten. Hiermee kunnen de onderwijservaringen van de jeugdige aan bod komen en vertegenwoordigd worden in het RET. Zo wordt de bredere leefwereld van de jeugdige meegenomen. 
  • De laatste aanbeveling is het aanpassen van taalgebruik in zowel de bijeenkomsten als de website zodat deze begrijpelijk en cliëntvriendelijk is. Zo voelt de jeugdige en/of aanmelder zich uitgenodigd en gekend. Foto's van de RET-experts op de website kunnen hieraan positief bijdragen.

Gerelateerde onderwerpen