Wij zoeken een collega die ons gaat helpen een succes te maken van het expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Je hebt uitgebreide ervaring in het sociaal domein en hebt inhoudelijke kennis van het (hoog)specialistisch jeugdhulp domein en van de vraagstukken die spelen.

Je hebt een visie op wat nodig is in Overijssel voor jeugdigen en ouders met complexe problematiek en hoe we de (transformatie)doelstellingen met betrokken partners kunnen bereiken.

Je bent de aanjager van het expertisenetwerk door niet alleen de dilemma’s te formuleren maar ook tot oplossing te brengen. Daarbij zijn jouw voorstellen verbindend en indien nodig ook onorthodox. Jij prioriteert samen met de betrokken trekkers van de deelopdrachten het werk vanuit de opgaven die er liggen. Belangrijk is om op alle lagen van de betrokken partijen (uitvoering, middelmanagement, management en bestuur) te inspireren en stimuleren. Je bent een verbinder en creatief in het omgaan met en behartigen van de belangen van de verschillende betrokken partijen, de stakeholders. Je overziet het zorgveld, bent organisatie-sensitief, kent de belangenposities van organisaties en je beweegt je gemakkelijk in een politiek bestuurlijke omgeving. Tenslotte ben je in staat de stakeholders, gemotiveerd te houden en deze middels duidelijke communicatie mee te nemen in het proces.

De vacature is inmiddels ingevuld.

Gerelateerde onderwerpen