Een van de opgaven waar we aan werken binnen het Expertisenetwerk is het komen tot een Verklarende Analyse. Afgelopen maanden zijn de eerste 15 jeugdbeschermers en gedragswetenschappers van JBOV, WSG en RET getraind in werken met de Verklarende Analyse. Een van hen is Laura Post, GZ-psycholoog bij Ambiq.

We stelden haar een aantal vragen over de training en het werken met de Verklarende Analyse.

Was je bekend met de Verklarende Analyse voordat je de training ging doen?  

Niet zozeer de verklarende analyse als in de vorm zoals we hebben geleerd, maar ik ben opgeleid als orthopedagoog en gz-psycholoog en vanuit diagnostisch kader maak je altijd een klacht- en probleemanalyse, verklaringsanalyse, integratief beeld en daaropvolgend indicatiestelling. Je wordt als ‘wetenschapper’ opgeleid, dus analyseren en verklaren is natuurlijk een groot onderdeel van je opleiding. Daarnaast was ik vanuit de CGT ook al bekend met het maken van een probleemsamenhang (holistische theorie) en kende ik de verklarende analyse als in hoe we ‘m nu hebben geleerd ook vanuit Accare (iets ander format, maar komt op hetzelfde neer). In die zin is het maken van een verklarende analyse niet nieuw en mag je eigenlijk wel van orthopedagogen (/GZ psychologen/Orthopedagogen-Generalisten) verwachten dat ze bij de meer ingewikkelde casuistiek dit doen.

Welke nieuwe inzichten heeft de training je opgeleverd? En hoe pas je die toe in je dagelijkse werk?

De training heeft me een aanscherping in het gebruik van de VK opgeleverd, m.n. binnen de diagnostische trajecten die ik vormgeef. Met name met het beeldend in kaart brengen van de patronen (we hebben voor 2 diagnostische trajecten inmiddels ook een VK met plaatjes gemaakt, heel helpend voor de LVB doelgroep want anders is het alsnog wel veel tekst voor deze doelgroep). Het geeft letterlijk ‘zicht op patronen’ die we vaak al pratende/schrijvende wijs wel benoemen, maar dan soms nog niet goed worden begrepen. De VK vind ik hierin ondersteunend. Daarnaast heb ik het gelijk in verschillende lopende ambulante behandeltrajecten (m.n. degenen complex, intensief, langdurig en verweven zijn) samen met de gezinnen, belangrijk formeel en informeel netwerk en gezinshulpverleners/vaktherapeuten ingezet, wat voor verduidelijking, overzicht, gedeelde hulpvraag en mandaat zorgt in alle complexiteit. Daarnaast ook het inzicht dat niet áltijd een VK hoeft.

Hoe zou je binnen het RET met de VA willen werken?

In het RET lijkt het me helpend om de VK meer te integreren in de werkwijze van het RET, maar dit gaat samen met het ‘opvoeden’ van het voorliggend veld door het RET (en dienst vaniit het RET aan te bieden bij het maken van een VK – al kost dat wel aanzienlijk meer tijd dan dat we hebben voor het RET 😉). Ik denk dat deze processen gelijktijdig oplopen, waarbij natuurlijk uiteindelijk hopen dat het maken van een VK vanzelfsprekend is.

Wat is er volgens jou nodig om de olievlek groter te maken? Wie moet er volgens jou ook getraind worden/met wie zou je VA’s willen maken/of met wie zou je willen oefenen?

Ik zou heel graag al mijn collega gedragswetenschappers trainen in de VK, waarbij er dus eigenlijk op natuurlijke wijze wordt voortgeborduurd op de al aanwezige kennis vanuit de vooropleidingen van mijn collega’s. Samen met mijn collega Loes Janssen ga ik binnen onze vakgroep al een vakgroepbijeenkomst (dit zijn bijeenkomsten waar we kennis delen) wijden aan de Verklarende Analyse. Daarnaast neem ik mijn ambulante team al mee in het maken van VK’s en ook binnen mijn diagnostiekteam. Ik denk dat het mensen die geschoold worden in de VK m.n. ambassadeurs mogen (moeten) zijn in het werken met een VK (en dit weloverwogen kunnen doen omdat het niet áltijd hoeft, daar waar genormaliseerd kan worden is het ook belangrijk om te normaliseren).

We koersen op geen kind meer in verblijf zonder Verklarende Analyse. Dat betekent onder andere dat we willen dat alle aanmeldingen bij het RET vergezeld worden van een Verklarende Analyse. Zover zijn we nog niet. We gaan het maken van een Verklarende Analyse integreren in de werkwijze van het RET, getrainde RET-Experts ondersteunen het voorliggend veld bij het maken van Verklarende Analyses en we breiden het aantal trainingen uit. Tegelijkertijd zijn we in gesprek met Toegangen van verschillende gemeentes in Overijssel over hoe zij de Verklarende Analyse in hun werkproces kunnen inpassen. Tenslotte, de tijd is rijp om te starten met een leernetwerk waarin mensen die al werken met de Verklarende Analyse ervaringen kunnen uitwisselen, intervisie krijgen en implementatievraagstukken kunnen bespreken. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met Suzanne Hautvast, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerelateerde onderwerpen