In september is Saskia Prijs gestart als nieuwe Programmamanager van het Expertisenetwerk. Ze is in Twente een bekend gezicht en zal dat in IJsselland ook snel worden. Ze heeft in de afgelopen weken al een heel aantal netwerkpartners gesproken en ze komt ook graag met jou in contact. Je kunt Saskia bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ze stelt zich even voor.

Even voorstellen: Saskia Prijs

Mijn naam Saskia Prijs. Ik ben 45 jaar en woon mijn hele leven al in Twente. Ik ben opgeleid tot (psychiatrisch) verpleegkundige en ben mijn loopbaan begonnen binnen de volwassen psychiatrie. Na zes jaren heb ik de overstap gemaakt naar het werken met jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek. Al snel had ik door dat er (meestal) meer aan de hand was en dat er meer nodig was dan alleen de behandeling van de jeugdige. Daarom ben ik, naast groepsleider, gezinsbehandelaar geworden, zodat ik ook zowel met ouders als de jeugdige kon werken aan verbetering van de situatie en de ontwikkeling.

Echter bleef het daar niet bij, want als gezinsbehandelaar zag ik weer zaken in en tussen de jeugdzorgorganisatie(s) die anders zouden kunnen/moeten om betere jeugdhulp te kunnen bieden. Uiteindelijk ben ik manager geworden, met de ambitie een bijdrage te leveren aan goede en passende hulp voor de jeugdigen en deze in samenwerking met anderen vorm te geven. Hier hoort wat mij betreft een open houding, eerlijkheid en transparantie bij. We hebben allemaal (ongeveer) dezelfde ambitie, namelijk dat onze jeugdigen zo veilig mogelijk opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. En wanneer daar hulp bij nodig is, deze hulp zo passend mogelijk is.

Korte en lange termijn

Jammer genoeg lukt het ons nog niet altijd om passende jeugdhulp te bieden. Sommige vragen zijn zo complex dat we krachten en expertise moeten bundelen. Echter gaat dit in de praktijk niet vanzelf. Dit komt mede doordat professionals en organisaties te maken hebben met werkdruk, financiële prikkels en een systeemwereld die ons belemmert om datgene te doen dat nodig is. Voor mij zit de uitdaging erin om met positieve energie samen met de netwerkpartners verantwoordelijkheid te pakken en een beweging in gang te zetten om gezamenlijk tot oplossingen en passende hulp te komen. Dat we voorbijgaan aan alles wat ons belemmert (of tegenwerkt) en dat we tijd maken om stil te staan bij hetgeen echt nodig is. Dus al met al om een gezamenlijke positieve beweging in gang te zetten!

Doe je mee?

Op dit moment ben ik vooral bezig met ordenen, overzicht creëren en een plan maken voor het komende jaar/ de komende jaren. Daarnaast ben ik bezig om het team te versterken. Dat betekent dat er binnenkort vacatures zullen uitgaan. We gaan op zoek naar positieve verbinders en netwerkers met verstand van de inhoud (collega’s uit het veld die weten waar het om draait). Daarnaast wil ik graag samen met het netwerk op zoek naar de hiaten in het zorglandschap en de oplossingen en vervolgens helpen deze op gang te brengen. Ik wil een positieve beweging aanjagen.  

Samenwerken aan passende oplossingen

Wanneer een hulpvraag van een ouder of jeugdige enkelvoudig is, dan kan dit meestal ook enkelvoudig worden verholpen. Echter zien we dat de hulpvragen steeds complexer worden of zijn geworden. Een hulpvraag is dan ook vaak niet enkelvoudig op te lossen. Vaak spelen er veel meer factoren een rol en is de complexe problematiek van een jeugdige een symptoom van wat er nog meer speelt in een gezin of in de context van de jeugdige. In zo’n geval is samenwerking tussen verschillende partijen van groot belang om een passende oplossing te bieden. Maar dan ook echt vanuit gezamenlijkheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. 

Wat gun je het netwerk?

Ik gun vooral de jeugdigen en hun gezin passende hulp, maar dit wens ik ook voor de betrokken hulpverleners, regisseurs en jeugdbeschermers. Ik wens en gun het netwerk vooral energie om samen te doen en ontwikkelen wat nodig is voor passende hulp en een dekkend zorglandschap in Overijssel. Daarvoor zijn ook ruimte en lef voor nodig en de juiste mensen.

We hebben op heel veel lagen wat te doen: op casusniveau, op organisatieniveau (gemeentelijk, jeugdhulp, onderwijs, jeugdbescherming), op regioniveau en bovenregionaal niveau. Met de jeugdhulporganisaties in beide regio’s, gemeenten, Jeugdbescherming, OZJT, het RSJ en natuurlijk jeugdigen en hun gezinnen. Cliëntperspectief door bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid is heel belangrijk in de beweging die we maken. We hebben jeugdigen en hun gezinnen nodig die aangeven wat ze nodig hebben, maar ook aangeven wat eerder in het traject geholpen zou hebben zodat we hier samen kunnen leren.

Je kunt Saskia bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gerelateerde onderwerpen