Het RET is constant in ontwikkeling om jeugdigen en hun gezin nog beter de juist hulp te kunnen bieden en om de RET-experts en het netwerk te ondersteunen in hun werkzaamheden.

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET). Hoe beter het RET georganiseerd is, hoe minder casuïstiek er uiteindelijk bij het Expertisenetwerk terecht komt.

Doorontwikkeling RET

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET). Hoe beter het RET georganiseerd is, hoe minder casuïstiek er uiteindelijk bij het Expertisenetwerk terecht komt. We hebben een menukaart van het Expertisenetwerk en dus ook het RET gemaakt waarin duidelijk staat wat we allemaal doen.

Menukaart Expertisenetwerk jeugd Overijssel

Uitvoering van het convenant

Het RET is constant in ontwikkeling om jeugdigen en hun gezin nog beter de juist hulp te kunnen bieden en om de RET-experts en het netwerk te ondersteunen in hun werkzaamheden. In het samenwerkingsconvenant zijn alle samenwerkende partijen vier functies van het RET overeengekomen, te weten:

  • Consultatie en advies
  • Procesregie
  • Signaleren en adviseren
  • Leren van meervoudige en complexe hulpvragen

We kijken wat nodig is om uitvoering te geven aan het samenwerkingsconvenant en deze vier functies.

Ons doel is dat alle casuïstiek altijd op lokaal of regionaal niveau wordt opgepakt. Vanuit de twee werksessies over het voorkomen van uithuisplaatsingen in Twente kwam duidelijk naar voren dat we beter moeten ondersteunen met consultatie en advies bij complexe vraagstukken en met het organiseren van hulp. Daarom is de Consultatie en Adviesfunctie van het RET ook zo belangrijk. Door op casusniveau mee te denken kunnen we al in een veel eerder stadium ondersteuning bieden om de juiste oplossing te organiseren. We werken nu aan een uitbreiding van de uren van de RET-experts. Ook hebben we het team uitgebreid met een tweede RET-voorzitter. Helen Nijhuis stelt zich graag aan je voor.

RET 2.0

We hopen dat zorgaanbieders, gemeenten en GI’s eerder bij ons aankloppen, voordat een casus eigenlijk al is geëscaleerd. Dan koppelen we je aan een van de RET-experts met de passende expertise. Zij kunnen helpen overstijgend te denken en zet ook het netwerk in om samen tot een oplossing te komen. We zien veel professionals ontzettend hard hun best doen, maar soms even niet meer zien hoe ze een jeugdige en het betrokken gezin verder kunnen helpen. Onze RET-experts denken met je mee om wel die passende hulp te organiseren.

Procesregie aan de logistieke tafel

Ongeveer 65% van alle vragen die bij het RET binnenkomen gaan over het plaatsen van jeugdigen. Dit vergt veel afstemming en overleg, wat ten koste gaat van de inhoudelijke expertise binnen het RET en van de RET-experts. We zijn dan ook bezig om naast het inhoudelijke RET-overleg een logistieke tafel op te zetten. Het regelen van verblijf vraagt om andere kennis, netwerk en inzet, dan de inhoudelijke puzzel waar onze RET-experts zo kundig in zijn. De logistieke tafel zal ondersteunen om het proces goed te voeren en samen verantwoordelijkheid te dragen.

Nieuwe RET-voorzitter

Het RET-team uitgebreid met voorzitter Helen Nijhuis. Helen is aanspreekpunt voor RET Twente en Arjanne Rorije voor RET IJsselland. Uiteraard werken ze nauw samen. Arjanne stelde zich al eerder voor, nu is het de beurt aan Helen.

Gerelateerde onderwerpen