Op woensdag 12 oktober 2022 organiseren we een bijeenkomst voor het ondertekenen van het samenwerkingsconvenant van het RET Overijssel. Dit is een mijlpaal voor onze samenwerking in Overijssel en dat vieren we graag. Je bent van harte uitgenodigd bij dit feestelijke moment.

We hebben Professor Jan-Kees Helderman, hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit en co-auteur van het recent gepubliceerde eindrapport van het Verwey-Jonker Instituut Eigenwijs Transformeren, uitgenodigd om een inspirerende lezing te verzorgen.

Professor Helderman richt zich op de vraag hoe we het probleemoplossend en lerend vermogen van alle betrokken partijen in het sociaal domein (overheden, aanbieders, professionals en jeugdigen en hun gezinnen) kunnen vergroten om effectiever te worden in de omgang met complexe uitdagingen.

Na de lezing gaan de betrokkenen die het convenant hebben opgesteld met elkaar in gesprek hoe we het convenant met elkaar in IJsselland en Twente in de praktijk uit kunnen voeren en wat dit vraagt van eenieder van ons: bestuurders, wethouders, beleidsadviseurs, professionals en zorgaanbieders. Het convenant is daarnaast een mooie aanleiding om het netwerk weer aan te halen, te verbinden en te versterken. We hopen dan ook op een grote opkomst.

Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Programma

15.30 uur              Inloop met koffie en thee

16.00 uur              Welkom door dagvoorzitter

16.05 uur              Openingswoord door wethouder van Raalte, Gerria Toeter

16.15 uur               Inleiding convenant door Programmamanager van het Expertisenetwerk, Inge Busschers

16.25 uur               Ondertekenen convenant

16.35 uur               Keynote speaker Professor Jan-Kees Helderman

17.05 uur              Rondetafelgesprek bestuurders: Hoe voeren we het convenant uit in de praktijk?

17.25 uur               Afsluiting bijeenkomst door dagvoorzitter en doorkijkje naar 2023

17.30 uur              Netwerken en borrel

18.00 uur              Einde bijeenkomst

 

Datum

De bijeenkomst is op woensdag 12 oktober van 16.00 tot 18.00 uur. Inloop is vanaf 15.30 uur.

 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij Lampe in Raalte, Almelosestraat 2, 8102 HD.

Terugblik naar hoe het begon

Op 2 maart 2021 organiseerden we voor alle professionals in het netwerk de kick-offbijeenkomst over het RET. Misschien was jij daar ook bij aanwezig, want de opkomst en de belangstelling was groot. We hebben in die bijeenkomst met elkaar de wensen, verwachtingen en verantwoordelijkheden geïnventariseerd. Vanaf dat moment hebben we in anderhalf jaar tijd een goedlopend RET met elkaar weten te organiseren en afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van alle sectoren binnen de jeugdhulp die onderdeel uitmaken van het RET, gemeenten en gecertificeerde instellingen deze samenwerking vastgelegd in een convenant.

Over het samenwerkingsconvenant

In dit samenwerkingsconvenant zijn de uitgangspunten voor de werkwijze van het RET, inhoud van de samenwerking, de financiering van de oplossing en gegevensuitwisseling onderling vastgelegd.

Het maken van gezamenlijke basisafspraken m.b.t. de aanmelding en advies in het RET moet ertoe leiden dat er een passende en tijdige oplossing gerealiseerd wordt voor jeugdigen en hun gezinnen met meervoudige en complexe problemen, waarbij de situatie dreigt vast te lopen of al vastgelopen is.

Over het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een netwerk op het gebied van jeugdigen en hun gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Het is van en voor alle jeugdigen, ouders, jeugdzorgprofessionals, gemeenten en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Daarnaast werken we (meer beleidsmatig) concreet aan een aantal ontwikkelopgaven in het systeem die al jaren spelen en die we alleen samen als netwerk op kunnen lossen. Denk daarbij aan jeugdigen met een eetstoornis, onvoorwaardelijk wonen, complexe echtscheiding en de problemen waar we tegen aan lopen als jeugdigen 18 jaar worden. Ook leren en verbeteren we met elkaar door de dingen die we doen goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van onderzoek. Het perspectief van jeugdigen en hun gezinnen is ons uitgangspunt. We werken toe naar de ambitie dat jeugdigen en hun gezinnen coproduceren en daar waar mogelijk (mee) beslissen.

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is begin 2021 opgestart. In de eerste helft van 2022 hebben we de organisatie verder handen en voeten gegeven met nieuwe medewerkers die het Expertisenetwerk inhoudelijk gaan uitbouwen. Tijdens deze bijeenkomst maken we graag (hernieuwd) kennis met je en informeren we je over de brede, inhoudelijke bijeenkomst die we voorjaar van 2023 gaan organiseren.

Ben jij er ook bij?

Op 12 oktober organiseren we een tekenmoment en rondetafelgesprek voor de bestuurders van de betrokken partijen van het convenant. Vanaf 17.30 is er gelegenheid om te netwerken voor iedereen aangesloten bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Kom je ook? Aanmelden kan door bovenstaand formulier in te vullen. In de week voor de bijeenkomst ontvang je de laatste details en informatie over de bijeenkomst.

We zien er naar uit. Tot 12 oktober!

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep en het kernteam,

Inge Busschers

Programmamanager Expertisenetwerk Jeugd Overijssel

Gerelateerde onderwerpen