Het Expertisenetwerk Overijssel heeft als doel om jongeren met meervoudige en complexe problematiek te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp. Soms is bovenregionale samenwerking nodig om passende hulp te kunnen bieden aan deze kleine groep gezinnen/jongeren.

In Overijssel werken we aan een expertisenetwerk van professionals die advies bieden aan betrokkenen als hulp niet het gewenste effect lijkt te hebben. Het netwerk kan helpen bij het organiseren van hulp. Zo kan bijvoorbeeld een professional met specifieke expertise worden ingezet, zodat de jongere niet hoeft te verhuizen als die een complexe hulpvraag heeft. Ook bundelen we kennis uit verschillende domeinen. Omdat er meer aandacht is voor de ontwikkeling van kennis en vakmanschap kan iedere zorgprofessional in Overijssel beter zijn werk doen. Het Expertisenetwerk werkt samen vanuit vijf waarden:

  • In Overijssel blijft het kind thuis, tenzij …
  • In Overijssel ‘leuren’ we niet met kinderen.
  • In Overijssel komt hulpverlening naar het kind toe.
  • In Overijssel is er altijd een passende aanpak.
  • In Overijssel zijn we samen verantwoordelijk.

Stuurgroep

Op 18 februari j.l. kwam de bestuurlijke groep voor de derde maal bij elkaar. Achter de schermen is door projectleider Ruth Driessen en de drie werkgroepleiders Esther van den Broeke, Geerten van der Meer en Frank Nijhuis hard gewerkt aan een projectplan voor het Expertisenetwerk Overijssel. De stuurgroep heeft het projectplan, waarin staat omschreven wat we gaan doen en op welke termijn, goedgekeurd. Dat betekent dat we nu volle vaart vooruit kunnen! Wat we gaan doen, dat lees je in deze nieuwsupdate.

Uitnodiging Kick-offbijeenkomst

Op 2 maart organiseren we de kick-off bijeenkomst over de Regionale Expertteams IJsselland en Twente. Op dit moment kan het RET zowel in Twente als in IJsselland wel een boost gebruiken. Dit gaan wij doen door breder te leren kijken, te leren vanuit de praktijk en daar de belangrijkste lessen uit halen! Hoe gaan we dat doen? Het Instituut voor Publieke Waarden is gevraagd om met ons mee te denken en te doen. Tijdens de kick-offbijeenkomst op 2 maart vertellen Sandra Klokman, Tim Wesselink en Steffan Been van IPW waarom en hoe we dit gaan doen binnen Overijssel! Wil jij kennis maken met de doorbraakmethode, meld je dan nu aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De kick-off is van 9.30 tot 11.00 uur, digitaal. Meld je snel aan! Na je aanmelding ontvang je de inloggegevens.

Stand van zaken in de werkgroepen

Werkgroep Regionale Expertteams | Esther van den Broeke

In maart starten we in Overijssel met twee Regionale Expertteams, een in IJsselland en een in Twente! We hebben het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) gevraagd om met ons mee te denken en te doen.

Wij gaan elke week samen met de jongeren/gezinnen en de mensen die kunnen helpen bij een toekomstgerichte oplossing (leraar, toegangsmedewerker, voogd, hulpverleners) aan de slag met hun hulpvraag door de doorbraakmethode te gebruiken. Casuïstiek overleg vindt elke dinsdagochtend plaats tussen 9.00 en 11.00 uur. In de even weken wordt casuïstiek vanuit de regio IJsselland door Steffan Been en in de oneven weken vanuit de regio Twente door Tim Wesselink behandeld.

Aanmeldingen voor het RET verlopen altijd via de Toegang en/ of de GI. De Toegang is altijd betrokken, omdat hun brede blik en financiële mandaat nodig is voor de oplossing. Heb je een gezin of een jeugdige waarbij je vastloopt, tegen drempels of grenzen aanloopt en waarbij je de hulp van het RET kan gebruiken, stuur dan een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . We kijken gezamenlijk wie we uitnodigen voor het RET. De wijze van bespreken willen Steffan en Tim graag vooraf afstemmen met de aanmelder. Spijkers met koppen slaan en constructief vergaderen is de insteek.

Naast het RET IJsselland en Twente zijn we een werkgroep gestart met een vertegenwoordiging van aanbieders, gemeenten, GI en cliëntvertegenwoordiging om te leren van wat we tegenkomen in het RET om te komen tot een advies richting beide regio’s voor de inrichting van een goed functionerend RET in 2022. We zullen natuurlijk ook knelpunten en successen tegenkomen met betrekking tot (maatwerk)oplossingen, samenwerking en de werkwijze van het RET. Voor de zomer worden hiervan de eerste resultaten opgeleverd.

Werkgroep Consultatie & Advies en Organiseren van hulp | Projectleider Geerten van der Meer

Vanuit het Expertisenetwerk Overijssel willen we dat lokale, regionale en bovenregionale professionals en netwerken elkaar kennen, samenwerken, kennis uitwisselen en daardoor ook sneller en betere hulp in kunnen zetten voor de meest complexe problematiek in gezinnen.

Voor de functie Consultatie & Advies en Organiseren van hulp zoeken we professionals met specialistische kennis en ervaring op het gebied van eetstoornissen, autisme, (licht) verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen, middelengebruik, suïcidaliteit, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, echtscheiding. Of kennis op een ander gebied die waardevol kan zijn als het gaat om hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Met deze professionals onderzoeken we of zij een rol willen vervullen als expert binnen het Expertisenetwerk Overijssel, en willen we deze professionals ook samenbrengen in netwerken. Op deze manier kunnen we een breed beroep doen op een poule van professionals met specifieke kennis en kunde voor gezinnen met deze problematiek.

Binnen de functie Consultatie & Advies en Organiseren van hulp zullen we na enige tijd ook een analyse opleveren van de experts die we hebben ingezet, welke maatwerkoplossingen zijn gevonden, welke hulp we bovenregionaal hebben aangevraagd en of dit zorgaanbod met elkaar dekkend is voor de vragen die we hebben gekregen; of dat er hiaten zijn en we hier aanbevelingen in kunnen doen.

Werkgroep Kennisfunctie | Frank Nijhuis

Met de kennisfunctie van het expertisenetwerk Overijssel willen we leren van casuïstiek van jeugdigen en gezinnen met meervoudige complexe problematiek, van elkaars professionaliteit als zorgverleners en van de onderlinge samenwerking als zorgorganisaties rond de cliënt. Onderzoek hiernaar kan helpen onze kennis te vergroten en de hulp aan jeugdigen en gezinnen met meervoudige en complexe problematiek te verbeteren. Dat doen we onder andere door vanaf de start van de RET’s direct te gaan monitoren.

In maart start de kennisfunctie met een inventarisatie van de bestaande kennisnetwerken in Overijssel. Met behulp van een vragenlijst wordt getracht een overzicht te krijgen van doelstelling(en), werkwijze en onderzoeksagenda van deze netwerken. Aanvullend wordt contact opgenomen voor verdere toelichting en verdieping. Uiteindelijk doel is om te komen tot relevante samenwerking en een gezamenlijke onderzoeksagenda.

Omdat het overzicht van netwerken niet volledig is, komen we graag in contact met voorzitters van bestaande netwerken. Ben jij of ken jij die voorzitter van een zorgnetwerk in Overijssel, die ook gelooft in samenwerken aan zorg? Dan zoekt het Expertisenetwerk Overijssel jou! Vanuit het Expertisenetwerk Overijssel willen we dat lokale, regionale en bovenregionale professionals en netwerken elkaar kennen, samenwerken, kennis uitwisselen en daardoor ook sneller en betere hulp in kunnen zetten voor de meest complexe problematiek in gezinnen. Wil jij meewerken aan het ontsluiten van die kennis en hulp aan elkaar in Overijssel? Meld je dan snel aan door een mail te sturen naar Sanne Bentum, projectondersteuner Expertisenetwerk Overijssel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vervolg

Zoals je hebt gelezen in deze nieuwsupdate worden aankomende maanden spannend. Vanaf maart gaan we echt in de praktijk aan de start en daar zullen heel veel nieuwe inzichten uit ontstaan. Dat is spannend voor iedereen in het netwerk, maar wij doen het samen in Overijssel.

Gerelateerde onderwerpen

Wo 10 februari 2021

De minister van VWS heeft in 2020 opdracht gegeven voor het opzetten van acht expertisenetwerken/centra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten krijgen de taak om deze bovenregionale netwerken te coördineren. Voor de regio’s IJsselland en Twente (provincie Overijssel) is de gemeente Enschede de coördinerende gemeente.