In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. Een van de projectaanvragen die we afgelopen jaar hebben toegekend is de pilot Geïntegreerde Zorg IJsselland.

Een pilot waar veel energie op zit. Op dinsdag 31 januari was de aftrap van de pilot. Esther van den Broeke, projectleider van het GiZ, vertelt ons er graag meer over.

Passend arrangement van hulp op maat

Esther: “Het project Geïntegreerde Zorg houdt in dat negen aanbieders vanuit verschillende sectoren met de regio IJsselland gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar (en/ of hun gezin) met complexe en meervoudige problemen. Als er een uithuisplaatsing dreigt of de jeugdigen verblijven in een residentiële voorziening zonder zicht op passende vervolghulp, dan kan er contact worden gezocht met het GIZ. Het triageteam maakt op basis van een Verklarende Analyse samen met de jeugdige en de ouders een passend arrangement van hulp op maat. Daarnaast wordt er actief naar een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) gezocht als deze er nog niet is. Het doel is om deze jeugdigen thuis of zo thuis mogelijk de hulp te bieden die zij nodig hebben en te zorgen voor een helder toekomstperspectief. Zo blijven zij optimaal onderdeel van het gewone leven.”

De urgentie om het beter en anders te doen

Op dinsdag 31 januari was de aftrap van de pilot Geïntegreerde Zorg in de Grote Brander van Pactum. Een mooie locatie in Okkenbroek en een voorbeeld van hoe jeugdigen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien. Deze kick-off werd georganiseerd voor verwijzers (lokale toegangen en Gecertificeerde Instellingen (GI’s), de zorgaanbieders van het GIZ en het RSJ IJsselland. Er waren ruim 40 aanwezigen. Zij lieten zich graag bijpraten over wat het GiZ is en wat het voor hen kan betekenen. Door middel van een mentimeter is gekeken naar wat de verwachtingen waren van de aanwezigen over het GIZ en of de aanwezigen al jeugdigen in hun hoofd hadden die zij konden aanmelden. De verwachtingen kwamen overeen met het verhaal dat gehouden werd door Petra Haarman, de voorzitter van het triageteam. De eerste aanmeldingen komen nu al binnen.

Naast de uitleg over de werkwijze van het GiZ en de manier om aan te melden, interviewde Esther een moeder over haar ervaring bij het uit huis plaatsen van haar kind. Dit verhaal maakte indruk op alle aanwezigen. Het maakte de urgentie om het met elkaar beter en anders te doen nogmaals duidelijk. De lessen die het GiZ en alle aanwezigen meekregen waren:

  • Neem de tijd voor je analysefase, voorkom overhaaste beslissingen
  • Ga naast ouders staan i.p.v. erboven (werk vanuit gelijkwaardigheid)! Ga in gesprek met ouders en zet ouders in hun kracht
  • Lever maatwerk, kijk wat er op dat moment nodig is
  • Kijk samen (met meerdere aanbieders en met ouders en jeugdige) naar mogelijkheden voorafgaand aan een uithuisplaatsing. Zijn alle ambulante opties benut?
  • Versterk het netwerk van de jeugdige en de ouders en benut hen

De pilot loopt in 2023 en 2024. De verwachting is dat de komende 2 jaar ongeveer 80 jeugdigen op deze manier geholpen kunnen worden. De pilot wordt gefinancierd door het Expertisenetwerk jeugd Overijssel. We wensen het GiZ ontzettend veel succes toe. We zijn er trots op dat de impulsgelden echt bijdragen aan oplossingen in het zorglandschap. Wil jij een impulsaanvraag doen? Heb je een goed idee, maar heb je wat hulp nodig? We staan voor je klaar. Kijk voor meer informatie hier.

Gerelateerde onderwerpen