In Overijssel werken we toe naar een klimaat waarin jeugdigen en ouders worden gehoord en zij écht centraal staan, waarin professionals onderling afstemmen en met het gezin een plan maken. Zodat betrokkenen mét jeugdigen (en het gezin) in staat zijn om samen aan de slag te gaan, met als doel de juiste hulp te verlenen.

Wegens het vertrek van onze adviseur vanuit het inhoudelijke werkveld, zijn we op zoek naar een vervanger.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2020 acht landsdelen opdracht gegeven voor het opzetten van acht bovenregionale expertisenetwerken voor complexe jeugdhulp. De provincie Overijssel (jeugdzorgregio’s IJsselland en Twente) is één van deze landsdelen. De gemeente Enschede is de coördinerende gemeente voor Overijssel.

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft deze opdracht, samen met professionals en zorgaanbieders, vertaald naar:

 • Twee Regionale Expertteams (RET), één in IJsselland en één in Twente
 • Vijf opgaven
  • Verklarende Analyse
  • Onvoorwaardelijk Wonen
  • 18-/18+
  • Eetstoornissen
  • Complexe Scheidingen
 • Onderzoek, een gezamenlijke kennis- en leerfunctie
 • Impulsgelden, financiële impuls voor initiatieven die bijdragen aan visie en doelstelling

Samen zoeken we naar een manier hoe we met de opgaven van deze opdracht in Overijssel structureel op een goede manier mee om kunnen gaan en hoe we dit vanuit de behoefte van de jeugdigen (en hun gezinnen) vorm kunnen geven. Dit is in oktober 2022 bekrachtigd met een convenant RET dat getekend is door 25 gemeenten, 14 zorgaanbieders en 3 gecertificeerde instellingen.

Wat ga jij doen:
Jij bent onderdeel van het kernteam van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Je stimuleert het kernteam zodanig dat in praktijk, beleid en bestuur ook het behandelaarperspectief geborgd wordt. Je adviseert het kernteam met jouw klinische ervaring en inhoudelijke vakkennis. Je denkt mee over de werkwijze van het Expertisenetwerk en draagt bij aan de beoordeling van de impuls- en onderzoeksaanvragen.    

Functie eisen:

 • Je bent GZ-psycholoog of klinisch psycholoog
 • Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau
 • Jij bent iemand die inhoudelijk kan meedenken en dit ook los vanuit je organisatie doen.
 • Je kan signaleren dat er verschillende perspectieven zijn en dat die belicht moeten worden.
 • Je kan signaleren wanneer het gaat escaleren/clashen.
 • Jij kan ook vanuit behandelaren perspectief kan denken.
 • Jij kan kritisch kijken naar alle perspectieven.
 • Je kan zonder oordeel in een helicopterview boven het kernteam hangen.
 • Het is een pré als je kennis hebt van onderzoek of een academische link.

Aanbod:

Je wordt voor 4 uur per week vanuit je huidige werkgever ingehuurd door de gemeente Enschede voor je bijdrage aan het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.

Sollicitatie proces

De vacature is gesloten en er kan niet meer gereageerd worden.

Gerelateerde onderwerpen