Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een samenwerking van en voor alle jeugdzorgprofessionals en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel: dat zijn wij samen! Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft als doel een oplossing te vinden voor jongeren en hun gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Dat doen we door samen vanuit het perspectief van de jongere te kijken en zoeken naar passende hulp, want er is enorm veel kennis, dichtbij huis, gewoon in onze eigen provincie!

Lees meer

Netwerk

Voor de functies Consultatie & Advies en Organiseren van hulp zijn we begonnen met het inrichten van een groot netwerk binnen ons Overijssels zorglandschap waar we een beroep kunnen doen als het gaat om (out of the box) meedenken bij ingewikkelde vragen, maar ook om in te kunnen zetten bij het organiseren en uitvoeren van passende hulp.

Kennisfunctie

Met de kennisfunctie van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel leren we van casuïstiek van jongeren en gezinnen met meervoudige complexe problematiek, van elkaars professionaliteit als zorgverleners en van de onderlinge samenwerking als zorgorganisaties rond de jongere.

Vr 17 september 2021

Afgelopen (zomer)maanden hebben we niet stilgezeten bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Integendeel. Zo is vorige week een besluit genomen op de financiering van ontbrekende oplossingen en maatwerkoplossingen en hebben we de “Aanpak Samenwerken aan toekomstperspectief bij complexe problematiek” opgeleverd. Ook is de website van het Expertisenetwerk online gegaan. In deze nieuwsupdate lees je alles over de laatste ontwikkelingen

Di 24 augustus 2021

In deze nieuwsupdate blikken we terug op de afgelopen twee maanden, waarin we vol in het proces zitten om het Expertisenetwerk handen en voeten te geven. Daar hebben we je uitgebreid over bijgepraat in de nieuwsupdate van mei 2021. Heb je die niet ontvangen of wil je hem nog een keertje lezen? Dat kan via deze link

Di 24 augustus 2021

In deze nieuwsupdate praten we je bij over de ontwikkelingen bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.