Wo 10 januari 2024

Als Netwerk coördinator heb je hart voor de Overijsselse jeugd, een baan waarin je ertoe doet! Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle betrokken organisaties. Een veelzijdige baan waar je juist de verbinding en samenwerking opzoekt en stimuleert.

Wo 01 november 2023

In september is Saskia Prijs gestart als nieuwe Programmamanager van het Expertisenetwerk. Ze is in Twente een bekend gezicht en zal dat in IJsselland ook snel worden. Ze heeft in de afgelopen weken al een heel aantal netwerkpartners gesproken en ze komt ook graag met jou in contact. Je kunt Saskia bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ze stelt zich even voor.

Wo 01 november 2023

Het RET-team uitgebreid met voorzitter Helen Nijhuis. Helen is aanspreekpunt voor RET Twente en Arjanne Rorije voor RET IJsselland. Uiteraard werken ze nauw samen. Arjanne stelde zich al eerder voor, nu is het de beurt aan Helen.

Wo 01 november 2023

Het RET is constant in ontwikkeling om jeugdigen en hun gezin nog beter de juist hulp te kunnen bieden en om de RET-experts en het netwerk te ondersteunen in hun werkzaamheden.

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het uitgangspunt is dat casuïstiek, hoe complex ook, wordt besproken en opgelost in het Regionaal Expertteam (RET). Hoe beter het RET georganiseerd is, hoe minder casuïstiek er uiteindelijk bij het Expertisenetwerk terecht komt.

Wo 01 november 2023

Naast wetenschappelijke kennis en praktijkkennis zou ervaringskennis als gelijke kennisbron gezien moeten worden binnen jeugdhulp. En dat vraagt wel wat van je organisatie. Hoever zijn we in Overijssel met deze ontwikkelingen en wat doen organisaties hierin? Maar allereerst: waarom is dat eigenlijk belangrijk?

Lieke Helmes heeft, als netwerkcoördinator Cliëntperspectief bij het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, in de afgelopen maanden binnen jeugdhulpaanbieders in Overijssel onderzoek gedaan naar “ervaringskennis als gelijkwaardige kennis”.

Wo 01 november 2023

In mei j.l. leverden we de analyse op van het huidige zorglandschap. We onderzochten hoeveel jeugdigen in residentiële voorzieningen verblijven, welke woon- en verblijfsvoorzieningen aanwezig zijn in Overijssel, in hoeverre armoede, laaggeletterdheid en echtscheiding een rol speelt bij een uithuisplaatsing en welke hiaten er worden ervaren in het veld.

De volgende stap was gezamenlijk te kijken naar oplossingen voor de hiaten in het huidige zorglandschap en welke stappen zorgaanbieders en gemeenten moeten zetten om een passend zorglandschap te organiseren. Dit hebben we in Twente gekoppeld aan Actielijn 1 Wonen en zorg van de Samenwerkingsagenda. Esther van den Broeke heeft voor het Expertisenetwerk de analyse gedaan en gaat nu als projectleider van Actielijn 1 in Twente uitvoering geven aan het actief voorkomen en terugdringen van uithuis- en doorplaatsingen.

Studenten Saxion
Di 19 september 2023

We hebben een bachelor onderzoek door vierdejaarsstudenten Social Work aan Hogeschool Saxion Enschede laten uitvoeren over de implementatie van ervaringsdeskundigheid in het Regionale Expertteam (RET).Uit een voorgaand onderzoek van het RET is het belang van ervaringsdeskundigheid gebleken. De RET wil daarom ervaringsdeskundigheid implementeren binnen de werkwijze van het team.

Ma 15 mei 2023

Wij zoeken een collega die ons gaat helpen een succes te maken van het expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Je hebt uitgebreide ervaring in het sociaal domein en hebt inhoudelijke kennis van het (hoog)specialistisch jeugdhulp domein en van de vraagstukken die spelen.

Ma 15 mei 2023

We stellen graag de nieuwe voorzitter van het RET aan je voor: Arjanne Rorije. Ze is sinds de tweede week van maart gestart als voorzitter bij het RET.

Ma 15 mei 2023

Een van de opgaven waar we aan werken binnen het Expertisenetwerk is het komen tot een Verklarende Analyse. Afgelopen maanden zijn de eerste 15 jeugdbeschermers en gedragswetenschappers van JBOV, WSG en RET getraind in werken met de Verklarende Analyse. Een van hen is Laura Post, GZ-psycholoog bij Ambiq.

Ma 15 mei 2023

De Regionale Expertteams van IJsselland en Twente zijn onderdeel van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Het Expertisenetwerk ondersteunt het RET om tot passende oplossingen te komen in complexe situaties. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen alle betrokken experts bij het RET.

Ma 15 mei 2023

Wat doet wachten op hulp met een jeugdige en wat kunnen wij doen om dat wachten te verdragen?

Ma 15 mei 2023

Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel staat kennisontwikkeling en kennisdeling centraal. We ondersteunen en stimuleren onderzoeksinitiatieven door het beschikbaar stellen van onderzoeksgelden. Ook Andrea Schapink en Jildou van der Velde, behandelaren en onderzoekers bij Karakter dienden een onderzoeksaanvraag in en die hebben we gehonoreerd.

Ma 15 mei 2023

In februari gaf de stuurgroep van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel, bestaande uit bestuurders vanuit gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs en jeugdbescherming, opdracht aan het kernteam om een analyse te maken van ons huidige zorglandschap voor jeugdigen met meervoudige en complexe problemen en welke hiaten er zijn. 

Do 09 maart 2023

Voor iedere jeugdige uit de regio een passende oplossing, ongeacht de complexiteit van de hulpvraag. Daarvoor staan jeugdigen, ouders, zorgaanbieders en jeugdzorgregio’s aan de lat. We zoeken twee voorzitters voor beide 16 tot 24 uur per week. Als voorzitter heb je een verbindende rol om de samenwerking in complexe casuïstiek te bewerkstelligen. De reactietermijn van deze vacatures is verstreken. Je kunt niet meer reageren.

Do 09 maart 2023

Leonie de Boer is sinds begin dit jaar aangesloten bij het RET IJsselland en Twente en uiteraard stelt zij zich ook graag voor. “Ik ben Leonie de Boer. 5 Jaar geleden ben ik vanuit Friesland verhuisd voor de liefde. Ik ben nu samen met mijn vriend woonachtig in Hengelo, Overijssel.   

Do 09 maart 2023

Een van de opgaven waar we aan werken binnen het Expertisenetwerk is het komen tot een verklarende analyse. De verklarende analyse staat volop in de belangstelling, zoals landelijk in de Hervormingsagenda. Regionaal wordt het werken met de verklarende analyse bekrachtigd door de stuurgroep van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.

Do 09 maart 2023

Onderstaande uitnodiging is via verschillende cliënten- en jongerenraden uitgezet om jeugdigen te vragen mee te praten en denken over de Aanpak Wachttijden. Dat vindt plaats op 28 en 29 maart. Ken jij of ben jij een jeugdige die ervaring heeft met wachttijden en deze ervaring wil delen? Wees dan welkom om aan te sluiten.

Do 09 maart 2023

De regio IJsselland werkt enige tijd aan de transformatie van het jeugdstelsel. De totstandkoming van het Transformatieconvenant is een mijlpaal die bereikt is en gevierd mag worden. Dit heuglijk feit werd op 23 februari 2023 met de 18 aanbieders en de 11 gemeenten gevierd. Symbolische ondertekening vond plaats door een bestuurder van de aanbieders en een bestuurder van de gemeenten. 

Do 09 maart 2023

In Overijssel willen we een impuls geven aan goede initiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan onze misse en visie en die een daadwerkelijke oplossing – zowel ambulant als verblijf- bieden voor de jeugdigen en gezinnen die te kampen hebben met complexe problematiek. Een van de projectaanvragen die we afgelopen jaar hebben toegekend is de pilot Geïntegreerde Zorg IJsselland.